Environmentální politika

Environmentální politika FKC je v souladu s postojem vedení společnosti a jejich zaměstnanců k životnímu prostředí. Naše společnost se hlásí ke své odpovědnosti za trvalé zlepšování životního prostředí. Záváděním technologií šetrných k životnímu prostředí deklarujeme, že enviromentální hlediska se stávají, tak jako hlediska kvality výroby, nedílnou součástí strategie vrcholového managementu společnosti. Vedení společnosti si plně uvědomuje, že ekonomické efektivnosti a úspěchu není možné dosáhnout bez uplatnění moderních přístupů a metod, že pozitivně řízený dopad činnosti a výroby na životní prostředí určuje postavení společnosti na trhu a mezi konkurencí. Nedílnou součástí strategie společnosti je tedy vytvoření a udržování integrovaného systému ochrany životního prostředí.

V této souvislosti jsou předními závazky společnosti především:

  1. Trvalé dodržování legislativních požadavků a požadavků zainteresovaných stran na ochranu životního prostředí
  2. Šetření energií a přírodních zdrojů
  3. Recyklace
  4. Snižování produkce odpadů
  5. Bezpečné zacházení s chemikáliemi
  6. Poskytnutí profesního růstu zaměstnancům v bezpečném pracovním prostředí

Prohlášení environmentální a energetické politiky společnosti (PDF) – Soubor ke stažení

Kontakty
Certifikáty
Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát
NAHORU