Naše společnost jako součást skupiny Fuji Kiko přijala Etický kodex upravující základní principy jednání zaměstnanců. Tímto aktem naše společnost vyjadřuje směrem k veřejnosti aktivní postoj k dodržování zákonů, etickému jednání a transparentnosti ve vztazích s obchodními partnery. Současně dbá i o dobré vztahy mezi zaměstnanci uvnitř společnosti. Kodex jako firemní dokument stojí vedle obecně platných pracovně-právních předpisů a pro každého ze zaměstnanců společnosti je základním popisem etických norem, na jejichž respektování stojí filozofie naší společnosti. Každý ze zaměstnanců si je přitom vědom toho, že respektování etického rozměru práce, a tedy jeho vlastní dobré jméno, je důležité pro vnímání serióznosti společnosti a je předpokladem společenského a ekonomického úspěchu celé společnosti. Každý ze zaměstnanců se zároveň zavazuje chránit hodnoty, duševní vlastnictví a know-how mateřské společnosti i všech jejích částí.

Celý text Etického kodexu společnosti (PDF)

Celý text Enviromentální a energetické politiky (PDF)